top of page
20221019_100105_edited.jpg

Tlakové tvarovky z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační potrubí od DN 80 do DN 1000

Všechny následně uvedené tvarovky jsou, pokud není uvedeno jinak, zevně i zevnitř opatřeny vrstvou práškového epoxidu o minimální tloušťce 250 µm. Tato úprava odpovídá EN 14 901 a požadavkům „Sdružení jakosti těžké protikorozní ochrany“ (GSK RAL). Tímto jsou všechny tvarovky podle ČSN EN 545:2015 a ČSN EN 598:2010 přílohy D.2.3 použitelné do půd všech úrovní korozní agresivity, včetně koroze od bludných proudů.

Tvarovky_na výšku.png
bottom of page