top of page
20221019_100105_edited.jpg

Typy spojů pro trouby a tvarovky

Trouby z tvárné litiny se používají pro vodovodní a kanalizační potrubí. Právě proto má trubní spoj velký význam. S jeho spolehlivostí stojí a padá účinnost celého trubního systému.

Násuvný hrdlový spoj TYTON®

Duktus používá pro všechny tlakové trouby z tvárné litiny osvědčený pružný násuvný spoj TYTON®.

Tento spoj je odolný proti prorůstání kořenů a je vysoce zatížitelný. Jedná se o TYTON® násuvný hrdlový spoj - použití pro přímé úseky potrubí. Pro zajištění potrubí v lomech je nutné provést betonové zajišťovací bloky pro zachycení axiálních sil. Úhlové odklonění spoje je možné až do 5° podle jmenovité světlosti. Max. PFA 100 bar. 

TYTON_spoj_edited.jpg

Jištěné násuvné spoje BRS®

S tímto těsněním je třecí jištěný spoj BRS® vysoce zatížitelný a primárně určený pro aplikace do otevřených výkopů. Skládá se z TYTON SIT-PLUS® jistícího těsnícího kroužku, který je opatřen zakusovacími břity ze šlechtěné oceli. Nedílnou součástí dodávky je také označovací kroužek. Odpadá použití betonových zajišťovacích bloků. Max. PFA 32 bar. 

BRS_spoj_edited.jpg

Jištěné násuvné spoje BLS®

BLS® jištěný násuvný hrdlový spoj. Skládá se z TYTON® těsnění a BLS® zajišťovacích litinových segmentů. Volný konec trouby je opatřen návarkem. Použití pro vysoké provozní tlaky, bezvýkopové technologie, shybky a ve vedení potrubí v  kolektorech a chráničkách. Výhodou je rychlá snadná montáž a flexibilita. Tato vlastnost je vyžadována při pokládce potrubí moderními metodami bezvýkopových technolgií, jako jsou horizontální vrtání, berstlining, raketové pluhování, popřípadě u potrubí shybek při křížení vodních toků. U nadzemních potrubí, jako např. mostních potrubí, kde spoje musí vyrovnávat vzhledem k teplotním výkyvům délkové změny, je optimálním technickým řešením právě spoj BLC®. Max. PFA 100 bar.

Pro volné konce trub bez návarku lze pro spoj použít jistící svěrací kroužek. tento kroužek je možné použít u trub do DN 500. Pozor: jistící svěrací kroužek nepoužívat při bezvýkopových pracech. Konzultujhte s naším technickým oddělením. 

BLS_spoj1_edited.jpg
Typy spojů podle tlaků.png
bottom of page