top of page

Společnost vonRoll hydro nabízí mnoho způsobů měření a záznamu dat v potrubní síti a jejích periferiích.

Mezi standardní parametry patří následující měřené hodnoty:
Tlak, průtok, podtlak, teplota, vodivost, zákal, hladina a spínací stavy.

Spolu se záznamem dat lze tato sofistikovaná technická měřicí zařízení použít k měření na těžko přístupných místech.

Autonomní provoz systémů vonRoll umožňuje měření a komunikaci dat i na odlehlých místech bez přístupu k elektrické energii. Naměřené hodnoty lze integrovat do stávajících řídicích systémů prostřednictvím serveru FDP nebo SMS. INFRAPORT 2.0 tak nabízí jedinečný způsob záznamu a analýzy měření kvality a stavů sítě.

Společnost vonRoll hydro také ráda podporuje vodárenské společnosti jako poskytovatel služeb při sběru naměřených hodnot, například pomocí GWP, s odbornými měřicími techniky a vhodným měřicím zařízením.


 

bottom of page