top of page
Voda

Kvalita

Kvalita výrobků a spokojenost zákazníků je nejvyšším cílem společnosti Duktus. Disponujeme certifikátem řízení kvality podle EN ISO 9001. Výrobky a výrobní procesy ve Wetzlaru jsou pravidelně ověřovány Úřadem kontroly materiálu v Dortmundu. Mimo uvedené, společnost Duktus disponuje také certifikátem řízení ochrany životního prostředí a energií podle EN ISO 16 001 a EN ISO 14 001.

Rozsáhlý systém zajištění kvality začíná chemickou analýzou surovin a přísad, protože při tavení a manipulací s tekutým železem jsou kladeny vysoké nároky na čistotu a rovnoměrnost surovin, na kontrolu průběhu tavení, na dodržení chemické skladby a techniky očkování.

Při vlastní výrobě surovin je nutno zohlednit průběh tuhnutí a smršťování tvárné litiny. U kontroly žíhaných trub je nutno zkontrolovat jmenovité hodnoty, které jsou stanoveny podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/2010 (potrubí pro pitnou vodu) a ČSN EN 598 (kanalizační potrubí). U všech trub je nutno hrdla, zásuvné konce a tloušťky stěn kontrolovat pevnými měřidly. Všechny trouby podléhají pečlivé vizuální kontrole vnějších a vnitřních vad. U tlakové zkoušky vodou musí trouby odolat dle svého typu stanoveným zkušebním tlakům.

Vystýlka z cementové malty

Vystýlka trub z cementové malty rovněž podléhá přísným kontrolám kvality. Vedle zkoušek výchozích surovin a kontroly čerstvé malty musí splňovat i stanovené hodnoty tloušťky vrstvy v závislosti na jmenovitých průměrech trub.

Vnější povrchová úprava

Také vnější povrchová úprava trub podléhá důkladné kontrole. Trouby z tvárné litiny firmy Duktus získávají standardně vnější obal, který se skládá ze zinkového nebo zinkohliníkového povlaku a krycího epoxidového nebo polyuretanového nátěru. Pro použití v silně agresivních nebo kamenitých půdách jakož i pro použití u bezvýkopových technologií je k dispozici vysoce kvalitní povlak z polymery modifikované cementové malty tloušťky 5 mm, který má velmi vysokou mechanickou a chemickou odolnost a je mj. vhodný do lokalit s výskytem bludných proudů. Po označení trub probíhá výstupní kontrola. Charakteristickým znakem materiálu „tvárná litina“ jsou souběžné, asi tři milimetry hluboké vrubové prohlubeniny na čele hrdla.

bottom of page