top of page

Trouby z tvárné litiny pro kanalizační sítě

Spolehlivé odvádění odpadních vod pro gravitační i tlakové systémy
dle ČSN EN 598 2010 s těsněním Tyton dle DIN 28603
uvnitř: vyložení maltou z hlinitanového cementu (ZMA)
vně: žárové zinkování s ochranným nátěrem

kanalizace.png

Proč jsou odpadní trouby z tvárné litiny tak spolehlivé? Protože jsou těsné!

Do potrubí nesmí vnikat žádná podzemní balastní voda. Materiál a způsob těsnění vylučuje únik odpadních vod do zeminy a její kontaminaci. Kanalizační potrubí z tvárné litiny je schopno bez poškození přenést vysoká zatížení od dopravy i zemního tlaku. Odpadní vody jsou agresivní. To není žádný problém pro trouby z tvárné litiny, protože mají vnitřní povrch bezpečně ochráněný vysoce odolnou maltou z hlinitanového cementu, odolnou proti působení biogenních kyselin. Také kyselé a síranové vody nemohou vnitřní povrch ani spoje trub ohrozit. V důsledku nanášení cementové malty na vnitřní povrch trub intenzivním odstřeďováním, dochází k její silné kompresi a z ní vyplývající vysoké odolnosti proti obrusu. Tato odolnost je využitelná např. u úseků s velkým spádem.

Když jde o spolehlivost Vašeho kanalizačního vedení, vsaďte na tvárnou litinu!

Pro transport nejcennější tekutiny – pitné vody, je nejlepší použití trub z tvárné litiny, což bylo v minulosti již nesčetněkrát prokázáno. Výrobky společnosti Duktus – trouby a tvarovky z tvárné litiny lze použít jak pro výtlačná vedení tak i pro vedení s volnou hladinou. Společnost Duktus řeší všechny technické problémy spojené s vedením odpadních vod v projektech i na staveništi.

Tvarovky_kanal_add.png
bottom of page