top of page
20140904-15-16-akurz-IMG_2455_x_edited.jpg

Technologie výroby

Jako výchozí materiály k výrobě litinových trub firmy Duktus se používají výhradně nejkvalitnější suroviny. Surové železo se získává výlučně z recyklovatelných zdrojů (železný a ocelový šrot). Využíváním recyklovaných materiálů při výrobě a také extrémně dlouhou technickou životností až ke 140 rokům včetně následné 100% recyklovatelnosti jsou litinová potrubí velmi trvanlivá. Potrubí z tvárné litiny jsou, počínaje výrobou, přes užívání až k recyklaci na závěr svého dlouhého života, velmi hospodárná a šetrná k životnímu prostředí.

 

Použitý šrot se spolu s koksem a dalšími přísadami taví v kuplovně a postupuje k další úpravě magnéziem. Samozřejmě se u surového i zušlechtěného železa kontroluje v krátkých časových intervalech jeho chemické složení a mechanické vlastnosti.

 

Tím spíše, že po úpravě magnéziem dochází k rozvozu tvárné litiny k různým odstředivým licím strojům, kde jsou metodou De Lavauda vylity prefabrikáty trub z tvárné litiny. K vytvoření vnitřních hrdlových kontur se do odstředivé formy (kokily) vsazují podle druhu spoje nejrůznější druhy pískových jader. Následuje žíhání trub při teplotě cca 960°C, kterým trouby nakonec získají své tvárné vlastnosti.

 

Na žíhací pec navazuje čistící linka, kterou uzavírá kontrolní část. Zde jsou trouby potaženy vnější ochrannou vrstvou zinku nebo vrstvou slitiny zinku a hliníku, zde jsou trouby zkoušeny a kontrolovány na těsnost při 50 barech. V pravidelných intervalech jsou odebírány vzorky ke zkouškám a kontrolováno dodržování parametrů.

V dalším průběhu výroby jsou všechny trouby se spojem BLS® opatřeny návarkem a následně opatřeny vnitřní vrstvou z cementové malty. Tento proces nazýváme podle DIN 2880 jako proces I.

Nyní nám již chybí pouze vnější ochranná vrstva. Zde máme k dispozici více možností. Standardně se povrch ošetřuje krycím povlakem z epoxidové pryskyřice nebo polyuretanem, který se nanáší na předtím nanesenou vrstvu zinku nebo slitiny zinku a hliníku. Na pozinkovaná potrubí lze také použít obal z cementové malty (OCM/ZMU). Tyto trouby s vnějším obalem z cementové malty lze později pokládat do zemin s velikostí zrna do 100 mm, do půd jakékoli korozní agresivity či s výskytem bludných proudů nebo použít při bezvýkopových pokládkách. OCM/ZMU dále zvyšuje předpokládanou životnost potrubí až na 140 let.

 

V závěrečné fázi výrobního procesu jsou výrobky značeny, trouby pro vedení pitné vody jsou zavíčkovány, dále jsou trouby svázány a provádí se závěrečná výstupní kontrola kvality.

Výrobní postup

Výrobní_proces._popisky.png
20221019_100105_edited.jpg
bottom of page