top of page

Systém monitorování úniků vody

Mizí vám voda a nevíte kam? Potřebujete určit přesné místo poruchy?

Chcete mít vodovodní síť v pořádku? Chcete vědět, zda vám ze sítě neuniká voda?

Potřebujete zjistit výskyt poruchy co nejdříve? Chcete šetřit peníze?

vonroll-ortomat-mtc-4g_uprava2.png

Lokátory šumu ORTOMAT MTC kontinuálně sledují stav vodovodní sítě z pohledu výskytu jejích poruch způsobených otvory v trubním vedení. Lokátory detekují poruchy na plastových i kovových vodovodních potrubí. Umísťují se např. na hydranty, ovládací tyče šoupat nebo jiné kovové ovládací prvky na vodovodní síti. Rozmísťují se v návaznosti na místní podmínky ve vzdálenosti 200-250 m (litinové potrubí).

 

Naměřené signály jsou přes zabudované SIM karty vysílány na centrální server, odkud je možné k naměřeným údajům přistupovat z různých zařízení – PC, notebooku, tabletu či mobilního telefonu.

 

Zákazník získá aktuální informaci s grafickým záznamem hlukové hladiny pro každý úsek sítě mezi 2 detektory. V případě výskytu potencionální poruchy se její poloha automaticky graficky zobrazí v mapovém podkladu a zákazník je o dané situaci prostřednictvím software INFRAPORT informován.

 

Veškeré datové přenosy probíhají prostřednictvím nejmodernější komunikační technologie 4G, která na rozdíl od zastaralé 3G umožňuje rychlejší a spolehlivější přenos naměřených dat. Detektory šumu ORTOMAT MTC jsou vybaveny běžnými AA bateriemi, což usnadňuje a zlevňuje jejich výměnu. 

Ztráty vody – malé příčiny, velké škody

Otvor průměru 8 mm způsobí ve vodovodní síti při tlaku 6 Barů za rok ztrátu 36 800 m3, což znamená finanční ztrátu téměř 1 800 000 Kč. K těmto přímým ztrátám je nutno připočítat náklady na opravu podemletých komunikací, dopravní omezení při opravách atd…

Tabulka ztráty vody.png

Použitím lokátorů šumu ORTOMAT MTC zjistíte, jak je dnes snadné a rychlé lokalizovat poruchu vodovodní sítě. Plně automatizovaný systém, využívající nejmodernější technologie monitorování úniků vody v síti, umožňuje jejich detekci v co nejkratším čase a předchází ztrátám vody. Naměřená data jsou přenášena pomocí sítě GSM/NB-IoT/Cat-M1 a jsou uživateli online k dispozici v systému INFRAPORT, ke kterému se uživatelé mohou odkudkoliv připojit prostřednictvím počítačů, mobilních telefonů nebo tabletů.

ORTOMAT_MTC_graf.png

Přehled benefitů

Trvalá a včasná detekce úniku. Díky korelaci je možné určit místo poruchy s velmi vysokou přesností

 Žádné stavební nebo mechanické práce během instalace

K dispozici jsou 2 verze: s integrovaným čipem SIM nebo kartou SIM

Body měření jsou na sobě nezávislé a komunikují přímo se serverem 

 Provoz je možný bez další bezdrátové sítě/ bezdrátového opakovače

Možnost snadného rozšíření systému o další měřící přístroje

 Smysluplná analýza s výsledky měření, které jsou snadné interpretovat

Napájení pomocí čtyř AA lithiových baterií, které mají životnost více jak 3 roky

Monitorování úniků lokátorem ORTOMAT se používá po celém světě tudíž je otestován již tisíckrát

bottom of page