top of page
kanalizace.png

Trouby z tvárné litiny pro kanalizační sítě

Spolehlivé odvádění odpadních vod pro gravitační i tlakové systémy

Naše trouby vonRoll hydro pro odpadní vody poskytují mnoho možností použití. Jsou vhodné pro výstavbu gravitačních potrubí s volnou hladinou, ale též pro tlaková kanalizační potrubí. Kromě toho jsou k dispozici technicky vyspělé a spolehlivé systémy zajištěné proti podélnému posuvu, a to jištěné násuvné hrdlové spoje BLS® a BRS®.

DUCPUR_Standard_BLS_odpad_OBRACENY.jpg

Výhody trubního systému pro odpadní vody

DUCPUR_Standard_BLS_odpad.jpg
 • rozsáhlý program tvarovek

 • Odolnost vůči prorůstání kořenů rostlin

  • Škody a poruchy způsobené prorůstáním kořenů se u těsnění TYTON® nevyskytují!

 • Odolnost proti otěru

 • Jednokloubové napojení

 • DN 80 až DN 1000 dle typu potrubí

 • těsnící kroužky z NBR

 • Spolehlivé napojení

 • bezpečné uložení díky své veliké konstrukční (stavební) délce 6 m

 • Kanalizační trouby z tvárné litiny odolávají téměř jakémukoliv zatížení

 • Různé možnosti vnější i vnitřní povrchové ochrany

DUKTUS ZIPOX (Standard) TYTON

Nejištěný spoj TYTON | těsnění TYTON | Stavební délka 6 m

Normy | ČSN EN 598

Vnější ochrana | zinkový povlak 200 g/m² s krycí epoxidovou vrstvou

Vnitřní ochrana | cementová výstelka z hlinitanového cementu

DN250_ZIPOX+_TYTON_Abwasser.jpg

DUKTUS ZIPOX+ (Zinek Plus) TYTON

Nejištěný spoj TYTON | těsnění TYTON | Stavební délka | 6 m

Normy | ČSN EN 598

Vnější ochrana | povlak ze slitiny hliníku a zinku 400 g/m² s krycí epoxidovou vrstvou

Vnitřní ochrana | cementová výstelka z hlinitanového cementu

DN250_ZIPOX+_TYTON_Abwasser.jpg

DUKTUS OCM TYTON

Nejištěný spoj TYTON | těsnění TYTON | Stavební délka | 6 m

Normy| ČSN EN 598 | ČSN EN 15542

Vnější ochrana | zinkový povlak 200 g/m² s obalem z cementové malty

Vnitřní ochrana | cementová výstelka z hlinitanového cementu

OCM_Tyton_odpad.jpg

DUCPUR TYTON 

Nejištěný spoj TYTON HYDROTIGHT | těsnění TYTON |

Stavební délka 6 m

Normy | ČSN EN 598 | ČSN EN 15655

Vnější ochrana | povlak ze slitiny hliníku a zinku 400 g/m² s krycí epoxidovou vrstvou

Vnitřní ochrana | DN80-150 polyuretan tl. 1,3 mm | DN200-400 polyuretan tl. 1,5 mm

DUCPUR_TYTON_odpad.jpg

ECOPUR TYTON

Nejištěný spoj TYTON HYDROTIGHT | těsnění TYTON |

Stavební délka 6 m

Normy | ČSN EN 545 | ČSN EN 15189 | ČSN EN 15655

Vnější ochrana | polyuretan tl. 0,9 mm

Vnitřní ochrana | DN80-150 polyuretan tl. 1,3 mm | DN200-400 polyuretan tl. 1,5 mm

ECOPUR_TYTON.jpg

DUKTUS ZIPOX (Standard) BLS

Jištěný spoj BLS | těsnění TYTON |

Stavební délka 6 m

Normy |  ČSN EN 598

Vnější ochrana | zinkový povlak 200 g/m² s krycí epoxidovou vrstvou

Vnitřní ochrana | cementová výstelka z hlinitanového cementu

DUCPUR_Standard_BLS_odpad.jpg

DUKTUS ZIPOX+ (Zinek Plus) BLS

Nejištěný spoj TYTON | těsnění TYTON | Stavební délka | 6 m

Normy | ČSN EN 598

Vnější ochrana | povlak ze slitiny hliníku a zinku 400 g/m² s krycí epoxidovou vrstvou

Vnitřní ochrana | cementová výstelka z hlinitanového cementu

DN250_ZIPOX+_TYTON_Abwasser.jpg

DUKTUS OCM BLS

Jištěný spoj BLS | těsnění TYTON |

Stavební délka | 6 m

Normy | ČSN EN 598 | ČSN EN 15542

Vnější ochrana | zinkový povlak 200 g/m² s obalem z cementové malty

Vnitřní ochrana | cementová výstelka z hlinitanového cementu

OCM_BLS_odpad.jpg

DUCPUR BLS 

Jištěný spoj BLS | těsnění TYTON |

Stavební délka 6 m

Normy | ČSN EN 598 | ČSN EN 15655

Vnější ochrana | povlak ze slitiny hliníku a zinku 400 g/m² s krycí epoxidovou vrstvou

Vnitřní ochrana | DN80-150 polyuretan tl. 1,3 mm | DN200-700 polyuretan tl. 1,5 mm

DUCPUR_BLS_odpad.jpg

ECOPUR BLS

Jištěný spoj BLS | těsnění TYTON |

Stavební délka 6 m

Normy | ČSN EN 545 | ČSN EN 15189 | ČSN EN 15655

Vnější ochrana | polyuretan tl. 0,9 mm

Vnitřní ochrana | DN80-150 polyuretan tl. 1,3 mm | DN200-700 polyuretan tl. 1,5 mm

ECOPUR_BLS.jpg
bottom of page