top of page
Duktus_Historisch.jpg

Historie společnosti

Od Buderusu přes Duktus k vonRoll ……

Historie firmy sahá hluboko  do minulosti, až do roku 1731. 14. března 1731 založil Johan Wilhelm Buderus společnost Buderus převzetím „Fridrichových hutí“ v Laubachu v Hesensku. V té době se ovšem ještě trouby nevyráběly.

První litinová trouba firmy Buderus byla odlita 18. prosince roku 1901 v nově vzniklé slévárně „Sophienhütte“ ve Wetzlaru, která byla později pojmenována jako „Buderus Giesserei Wetzlar GmbH (BGW)“.

„Buderus Giesserei Wetzlar GmbH (BGW)“ vyrostl v průběhu let do středně velkého  podniku, který sestával z původní výrobny „Slévárny Buderus Wetzlar GmbH“ (BGW) a od roku 1996 tyrolských „Kovohutí a výrobny potrubí AG“. (TRM)

V souvislosti s převzetím společnosti Buderus AG společností Robert Bosch v roce 2003 došlo k uvolnění velké části podniku z podnikového svazku, ke kterému mimo jiné patřily i společnosti BGW a TRM. Tato část podniku byla prodána skupině investorů a v roce 2005 byla zakoupena jediným vlastníkem. Svazek BGW a TRM se specializoval výlučně na výrobu potrubí z tvárné litiny a litinových pilot.

Aby došlo k zvýraznění sounáležitosti obou podniků, bylo nakonec rozhodnuto o společném názvu společnosti, a tak 19. dubna 2010 vznikla ze slévárny „Buderus Wetzlar GmbH“ a tyrolských „Kovohutí a výrobny potrubí AG“ společnost Duktus.

V roce 2013 došlo k oddělení rakouského části TRM. Počátkem roku 2016 se společnost Duktus stala součástí švýcarské skupiny vonRoll. Od roku 2018 je součástí skupiny i výrobna tvarovek a hydrantů Keula Hütte. V rámci skupiny vonRoll došlo k rozšíření povrchových ochran potrubí o PUR a součástí nabídky se nově stala detekční technika pro lokalizaci poruch na vodovodní síti.

bottom of page